Diensten

Waar kun je mij voor inschakelen?

Onderwijsontwerp

In het onderwijs is het belangrijk om een onderwijsontwerp te maken, net als de bouwtekening van een nieuw gebouw. Het ontwerpen van onderwijs begint met een visie op leren en toetsen die gebaseerd is op wetenschappelijke kennis. Vanuit de visie bepaal je uit welke leeruitkomsten, leeractiviteiten en toetsing het onderwijs moet bestaan. Deze drie elementen moeten zo veel mogelijk op elkaar zijn afgestemd. In de onderwijskunde wordt dit constructive alignment genoemd.

Als onderwijskundige kan ik samen met inhoudsdeskundigen een opleiding, leertraject of cursus ontwerpen. Ik onderzoek wat de leeruitkomsten moeten zijn, bedenk hoe deze leeruitkomsten bereikt kunnen worden en welke toetsen nodig zijn.

Waarom is een onderwijsontwerp belangrijk?

Een krachtig onderwijsontwerp kan je helpen om professionals effectiever te laten leren. Zonder een onderwijsontwerp kunnen bijvoorbeeld de volgende problemen ontstaan:

  • In toetsen worden onderwerpen bevraagd waarover geen les is gegeven
  • Het is niet voldoende duidelijk wat het doel van een leeractiviteit is en welke plaats de activiteit in de opleiding/cursus heeft
  • De leeractiviteiten en toetsen zijn effectief – er wordt geleerd – maar het geleerde is niet nodig om het beroep in de praktijk goed te kunnen uitoefenen
  • In de leeractiviteiten worden vooral vaardigheden aangeleerd, terwijl er in toetsen vooral naar kennis wordt gevraagd

Onderwijsontwikkeling

Onderwijsontwikkeling is het meest zichtbare aan onderwijs. Je ziet het vast voor je als je denkt aan ‘onvergetelijk onderwijs’: prachtige e-learnings, levensechte simulatietrainingen of persoonlijke coaching. Bij onderwijsontwikkeling werk je het onderwijsontwerp uit in concrete lessen, leermiddelen, toetsen en andere materialen. Het ontwikkelen van onderwijs vraagt om creativiteit, kennis van hoe mensen leren en vaardigheden om lessen en materialen te ontwikkelen. In de huidige tijd heeft een onderwijsontwikkelaar ook steeds vaker digitale vaardigheden nodig, zoals het werken met bouwtools en audiovisuele materialen.

Wat ontwikkel ik?

(onder andere)

Ik kan met de meeste bouwtools en leeromgevingen snel uit de voeten. Ik ben opgegroeid met techniek en maak mezelf snel wegwijs in nieuwe programma’s. Ik werk onder andere met Evolve Authoring, H5P, Brightspace, Blackboard en WordPress.

Onderwijsadvies

Een goed advies kan onderwijs onvergetelijk maken. Soms is er te weinig expertise in huis of gaan innovaties te snel om ze te kunnen bijhouden. Advies van een onderwijskundige kan ervoor zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt op het gebied van leren en ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen van een passend ontwerpmodel, het mede beoordelen van inschrijvers op een aanbesteding of het zorgen voor psychologische veiligheid op de werkplek.

Als onderwijskundige kan ik wetenschappelijke literatuur interpreteren, praktijkervaringen verzamelen en oplossingsrichtingen in kaart brengen. Het liefst denk en doe ik mee in een bedrijf, organisatie of instelling, zodat het advies echt gaat leven. Daarnaast heb ik ervaring met het schrijven van concrete memo’s, op basis waarvan strategische besluiten kunnen worden genomen.

Neem contact met mij op

Heb je vragen of wil je meer informatie over mijn diensten? Neem dan gerust contact met mij op.

06-29800858